Матригел е биоматрица, подобна на велур, на базата на водорасли.